Hamilton Consult

Optimalisering van de bedrijfsvoering en de resultaten van de klant is de belangrijkste missie van Hamilton Consult B.V.

Speerpunten daarbij zijn:

  • Samenwerking en communicatie tussen bedrijfsonderdelen
  • Ketenmanagement tussen bedrijven en instellingen
  • Optimaliseren van uw bedrijfsvoering
  • Afstemming tussen uw bedrijfsdoelen en uw informatievoorziening

Blijvend resultaat en een gegarandeerde return on investment zijn voor ons uitgangspunten.

Naast gedegen advies mag de klant van ons verwachten dat wij de realisatie mogelijk maken.

Dit kan door ondersteuning van de klantorganisatie in de vorm van begeleiding (counceling), programma management, interim management of door uitvoering van de projecten onder onze verantwoording.

Bij veel van onze opdrachten ligt het zwaartepunt op samenwerking tussen bedrijfsonderdelen en tussen bedrijven (ketenmanagement), organisatieontwikkeling en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Copyright © – Hamilton Consult B.V.
Alle rechten voorbehouden