Beleidsadviezen

Organisaties maken met enige regelmaat een bedrijfsplan, op basis waarvan doelstellingen

bijbehorende budgetten worden vastgesteld.

Maar al te vaak wordt er geëxtrapoleerd vanuit de huidige situatie. Hiermee kunnen belangrijke kansen verloren gaan. Daarom vinden wij het belangrijke om een grondige analyse te maken van de factoren die het succes van de organisatie in de toekomst bepalen.

Wij hebben daarvoor verschillende aanpakken ontwikkeld zodat wij samen met onze opdrachtgever kunnen bepalen welke aanpak het meest passend is om tot de vereiste inzichten te komen. Een greep uit opdrachten die wij op het gebied van beleidsadviezen hebben uitgevoerd:

Referentie projecten

Grote handhaver milieu. Bij deze overheidsdienst is aan de hand van het reeds uitgestippelde algemene beleid gekeken naar de informatiebehoefte nodig om hier invulling aan te geven. Inzichtelijk is gemaakt welke informatievoorziening hoort bij welk beleidsvoornemen en is ook in kaart gebracht in welke mate de aanwezige systemen hieraan bijdragen. Door het beleid als vertrekpunt te kiezen is duidelijk geworden dat een grote discrepantie ging ontstaan, die middels door een gezamenlijk opgestelde meerjarig investeringsprogramma kon worden weggewerkt. Een neven resultaat is dat door de gekozen aanpak taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers helderder zijn komen te liggen.