Businesscase

Elke organisatie staat regelmatig voor investeringsbeslissingen. Het kan dan ingewikkeld zijn om alle voor en nadelen van het investeringsvoorstel zichtbaar en transparant te maken. Niet alleen de directe investeringen opbrengsten, maar juist ook de gevolgen voor de rest van de organisatie zijn van belang.

 • Kan mijn organisatie faalkosten vermijden, (minder opnieuw doen van activiteiten in verband met fouten);
 • Wordt de transparantie beter, (kan ik beter sturen en problemen voorkomen);
 • Kunnen de nieuwe oplossingen wel succesvol gerealiseerd en beheerd worden?
 • Zijn de benodigde competenties aanwezig en is de administratieve organisatie in voldoende mate er op ingericht?
 • Worden de personele besparingen echt gerealiseerd en wordt hierop gestuurd?
 • Worden de oude systemen ook daadwerkelijk opgeheven of gaan ze mogelijk verstorend werken?
 • Heeft de organisatie het vermogen om te veranderen en gaat het lukken?
 • Is het management voldoende betrokken om succes te kunnen oogsten?
 • Worden (behandel)processen beter planbaar en verlopen ze daardoor kwalitatief beter en sneller. Wat levert dat eigenlijk op voor de organisatie en de klant;
 • Voorkom ik disputen met mijn klanten;
 • Zijn serviceafspraken beter te bewaken;
 • Werkt het personeel plezieriger;
 • Kan ik renteverliezen voorkomen, (bijvoorbeeld doordat ik lagere voorraden kan aanhouden, of mijn rekeningen sneller betaald krijg);
 • Etc.

Kortom, wat is de werkelijk toegevoegde waarde van de investering voor de organisatie. Hamilton Consult B.V. stelt hiervoor een businesscase op, afgestemd op uw organisatie. De aanpak, de blik van de buitenstaander en het feit dat wij geen partij zijn in uw investering helpen u een zo objectief mogelijke beslissing te nemen.