Informatieplanning

Krijgt uw organisatie wel de juiste informatie?

Wordt onze bedrijfsvoering in voldoende mate ondersteund, hoe verhouden zich de kosten ten opzichte van de opbrengsten, moeten we de ICT zelf blijven doen? Deze afweging is een bedrijfskundig en vraagt meer dan alleen ICT technische vaardigheden. Voor de meeste organisaties loont het niet deze vaardigheden permanent in huis te hebben.

Hamilton Consult B.V. heeft een aanpak ontwikkeld met de juiste kosten/baten ratio: Plusplanning. Plusplanning resulteert in een informatieplan dat een concrete invulling geeft aan de ambities voor ICT: organisatie, functionaliteit, infrastructuur en de bijbehorende kostendoelstelling.

De onderscheidende kenmerken van plusplanning

  • Plusplanning is actiegericht. Dus geen rapportagecultuur maar een doe-cultuur. Dit beperkt de kosten, en spaart doorlooptijd.
  • Plusplanning zorgt voor een juiste afstemming tussen bedrijf en ICT. Informatieplanning is geen technische oefening maar een bedrijfskundige aangelegenheid.
  • Plusplanning geeft expliciet aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen van uw organisatie.
  • Plusplanning wordt uitsluitend uitgevoerd door zeer ervaren consultants. Want ondanks een uitgekiende methode, is uiteindelijk de mens bepalend voor de kwaliteit van het geleverde werk.

De Plusplanning past in een totaal concept.