Contract-management

Elk contract legt de basis voor een tijdelijke dan wel duurzame samenwerking. Veel contracten worden geschreven met de bedoeling om nooit gebruikt te worden, immers als de verwachtingen van alle betrokkenen gelijk zijn, dan zal in de praktijk goed samengewerkt worden. De praktijk kan ook anders zijn. Samen- werken betekent een stuk autonomie delen met je business partner. Dan kan alleen maar goed gaan als alle aspecten van de samenwerking goed in kaart gebracht zijn.

Daarnaast is het van belang de onderlinge relatie meetbaar te maken in de vorm van Service Level Agreements (SLA’s). Dit begrip is in eerste instantie binnen de ICT wereld in zwang geraakt om de ICT dienstverlening meetbaar te maken. Naar onze mening zijn SLA-contracten een prima hulpmiddel om allerlei vormen van samenwerking transparant en dus beheersbaar te maken.

Adviseurs van Hamilton Consult B.V. kunnen de eisen en wensen voor een samenwerkingsverband aan de hand van een stappenplan in kaart brengen. Behalve de ‘harde eisen’ zoals taakverdeling, bedrijfsprocessen, communicatieboodschappen, en infrastructuur, komen ook de ‘zachte eisen’ aan de orde; zoals ambitieniveau, escalatieprocedures, verwachtingenmanagement en toekomstverwachtingen.

Een selectie uit onze referenties is:

Voor een grote onderneming zijn in het kader van de invoering van een zwaar ERP-systeem in eigen beheer de contacten opgesteld met een grote ICT-dienstverlener. De contracten zijn modern en qua verantwoordelijkheden evenwichtig opgebouwd, zodanig dat vooraf helder is wie wat doet en wat de beoogde meetbare resultaten zijn. Deze contracten maakten deel uit van een totaal inkoopproces dat ondersteund is. Bij de realisatie van het project bleek het van groot belang om in afwijking met de standaard inkoopvoorwaarden van betreffende leverancier hiervan af te wijken. Door af te wijken kwam de focus terecht te liggen op het realisatieproces zelf en duidelijk minder op het ontwijken van risico’s.