Kostenreductie

Waar staan we voor

Hamilton Consult B.V. is gespecialiseerd in de optimalisering van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening van organisa- ties. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verbeteren van de financiële positie van onze klanten. Gemiddeld bereiken wij een besparing van ruim 10% op de kosten van de bedrijfsvoering, waardoor u de advieskosten meestal binnen één jaar terugverdient.

Het is nu tijd voor kostenreductie

Hamilton Consult B.V. staat niet alleen voor het onderkennen van uw verbeterpo- tentieel maar is met name gespecialiseerd in het realiseren daarvan.

Onze werkwijze

Hamilton Consult B.V. start een opdracht altijd met een kort vooronderzoek naar de verbeterpunten en mogelijke besparingen. Op basis hiervan maken we een veranderplan waarin een keuze wordt gemaakt uit de in te zetten eigen state of the art methodes en instrumenten.

De rol van Hamilton Consult B.V. bij de uitvoering van de opdracht kan naar keuze bestaan uit begeleiding van het project (handjes), of de inzet van een project- of verandermanager verantwoordelijkheid.

Hamilton Consult B.V. werkt met een vaste prijs en garandeert u dat de geprognosticeerde besparingen ook daadwerkelijk gehaald worden. Dit maakt het onderscheid.

Wat mag u verwachten:

  • elk project levert minimaal de vooraf afgesproken toegevoegde waarde op;
  • actieve participatie van de medewerkers is het uitgangspunt, om hiermee de kwaliteit, de acceptatie van de veranderingen en een blijvend resultaat te kunnen borgen;
  • het advies en de invoering wordt zodanig uitgevoerd dat de klant de bereikte voordelen zelf kan voort- zetten en eventueel kan uitbreiden.