Samenwerken binnen de zorg

Met KidZ (Ketens in de Zorg) wordt een werkbare oplossing voor samenwerken in de zorg gerealiseerd.

Doel van KidZ is het effectiever en efficiënter delen van informatie tussen zorgverleners zo dat snellere behandeling met betere continuïteit en minder kans op fouten mogelijk wordt. Daarnaast stimuleert KidZ een effectieve procesvoering over alle betrokken partijen heen.

Belangrijk uitgangspunt is dat het behandelproces, de communicatie en de organisatorische context leidend is en niet de techniek. Hierdoor wordt niemand in het harnas van een samenwerkingsmodel geperst. Duurzame samenwerking binnen de zorgketens is het leidmotieve, waarbij realistische doelstellingen centraal staan.

De eigen identiteit en cultuur van de deelnemers aan het ketenproces en bestaande investeringen ICT-hulpmiddelen,worden binnen KidZ gerespecteerd.

KidZ is een aanpak die verschillende dimensies van samenwerken combineert:

  • De organisaties: processen, taken, uitvoering, administratieve organisatie
  • De communicatie: op welke momenten, door en voor wie, service levels, en inhoudelijk
  • De begrippen: ondubbelzinnige gemeenschappelijke definities, afstemming met reeds beschikbare gegevens
  • De infrastructuur: systemen voor gegevensbeheer en ondersteuning communicatie, voorzieningen voor datacommunicatie.

KidZ is gericht op het koppelen van bedrijfsprocessen en is daarmee ook toepasbaar op het verbeteren van de interne communicatie.