Oplossingen

Hamilton Consult B.V. heeft zich gespecialiseerd in het managen van processen en communicatie tussen samenwerkende partijen en het optimaliseren van de toegevoegde waarde van organisaties en hun informatievoorziening.

De communicatie tussen zorgverleners, maar ook tussen verschillende disciplines binnen zorginstellingen wordt optimaal ondersteund door KidZMet behulp van KidZ wordt het eenvoudiger informatie uit te wisselen tussen zorgverleners die gezamelijk staan voor de behandeling van patiënten.

Ten behoeve van samenwerking en communicatie tussen partijen binnen de Bouw is VISI ontwikkeld. VISI ondersteunt ook de processen en service levels tussen de samenwerkende partijen.

Op basis van de PRIMA aanpak kunnen de organisatie en de samenhang tussen processen, informatie, competenties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden snel in kaart worden gebracht. PRIMA is ook basis instrument voor de Hamilton Toets.