Hamilton Toets

Een interne prestatiemeting

Levert uw organisatie alles wat erin zit?

Organisaties zijn volop in beweging. Deels vanwege externe factoren als wet en regelgeving, deels ook door interne zo als de motivatie om cliënten beter van dienst te zijn tegen lagere kosten. De werkelijke prestaties van de organisatie zijn niet meer eenvoudig te meten en te beoordelen. Elk jaar een stapje beter is vaak niet genoeg. Het management staat dan ook voor de uitdaging om zo objectief mogelijk vast te stellen waar het beter kan en hoe dat het beste aangepakt kan worden.

Een eerste stap kan het uitvoeren van een benchmarkstudie zijn, maar daarmee is de oplossing nog niet in zicht.

Wat is de waarde van een benchmark studie?

Zowel overheid als diverse koepelorganisaties publiceren benchmarkgegevens. Het onverwijld toepassen van deze gegevens in een vergelijkende studie gaat voorbij aan een aantal essenti?le vragen. Zo heeft het weinig zin deze studie uit te voeren als niet vooraf is nagedacht over de na te streven ambities. Ook moet men realistisch zijn over het vermogen van de organisatie om verbeteringen door te voeren. En elk verbetertraject vereist een helder meetinstrument zodat de vorderingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Daarom heeft Hamilton Consult B.V. een aanpak ontwikkeld om zorginstellingen die ambities willen realiseren te helpen dit op een beheersbare manier te doen, de Hamilton Toets.

De Hamilton Toets

De filosofie achter de Hamilton Toets is dat een benchmarkstudie op zichzelf alleen aangeeft waar de eigen organisatie staat ten opzichte van het gemiddelde in de markt en de specifieke kenmerken van de eigen situatie buiten beschouwing laat. Daarom omvat de Hamilton Toets drie stappen:

  • De intake: met als doel om de huidige situatie op veranderbehoeften en concrete ambities te specificeren (waar hebben we last van, waar lopen we grote risico’s, waarom willen we veranderen?)
  • De analyse: de issues die voortgekomen zijn uit de intake worden kwalitatief en kwantitatief onderzocht, onder andere met behulp van benchmarkanalyses
  • De synthese: de knelpunten worden vertaald in verbeteropties. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen van de organisatie en de medewerkers.

In de Hamilton Toets wordt de benchmarkstudie voorafgegaan door een passende situatiebeschrijving en gevolgd door omzetten van analyseresultaten in verbeterprogramma’s.

door omzetten van analyseresultaten in verbeterprogramma’s.

De onderscheidende kenmerken

De Hamilton Toets geeft u het raamwerk waarmee benchmarking een bijdrage kan leveren aan het realiseren van uw ambities. In plaats van een droge statistische opsomming, krijgt u een reflectie die past op uw specifieke situatie en mogelijkheden. U krijgt duidelijke verbeterplannen gepresenteerd, die onderling op elkaar zijn afgestemd en die in de juiste prioriteit zijn geplaatst. Succesvolle managementinstrumenten zoals: benchmarking, performance management, SWOT analyse en change management zijn geïntegreerd tot één aanpak.