Met BIM naar nieuwe verdienmodellen

Een nieuw IPC-project voor ingenieursbureaus, architecten en ontwerpende bouwbedrijven

Via deze pagina wil onze stichting ‘Het Vliegwiel ‘bij MKB-bedrijven de interesse peilen om deel te nemen in een nieuw, gesubsidieerd innovatieproject op het gebied van BIM.

Waar gaat het om?

Het werken met Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) is één van de belangrijkste innovaties in de bouw. BIM is veel méér dan alleen maar een softwaretool die ons helpt ons werk efficiënter te doen. BIM zal het bouwproces, de manier waarop we als bouwpartners samenwerken, de manier waarop we zaken doen, ingrijpend veranderen. Om ons heen zien we dat bedrijven die op basis van BIM nieuwe business- en verdienmodellen ontwikkelen, zich relatief goed staande houden in de crisis.

Helaas is ‘BIM’ niet te koop. De aanschaf van adequate software en hardware is maar het begin. Daarnaast vraagt BIM een forse investering – in geld, maar vooral ook in uren – in het verwerven van de nieuwe competenties, het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen, protocollen en andere bureaustandaarden. Voor MKB-bedrijven zijn zulke investeringen vaak moeilijk te dragen, vooral in tijden van crisis. Maar om in business te blijven, is het ook voor het MKB van levensbelang om juist nu te innoveren!

IPC subsidie

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een aantrekkelijke regeling voor de stimulering van innovatie in het MKB: het Innovatie Prestatie Contract (IPC). Groepen van MKB-bedrijven kunnen voorstellen indienen voor innovatieprojecten waaraan ze gedurende twee jaar – deels gezamenlijk en deels individueel – willen werken onder begeleiding van een onafhankelijke penvoerder.

De IPC-regeling heeft de vorm van een tender. Periodiek stelt de overheid een budget beschikbaar, waarop groepen MKB-bedrijven met projectvoorstellen kunnen inschrijven. Ieder voorstel wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. De voorstellen die het best aan de criteria voldoen, worden gehonoreerd totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Bij toekenning bedraagt de maximale subsidie € 25.000 per bedrijf. Het bedrijf moet eenzelfde bedrag aan eigen uren opvoeren als contrafinanciering, tegen een vastgesteld tarief van € 60,00 per uur. Dit is aantrekkelijk, omdat het indirecte uren betreft die een bedrijf doorgaans toch al besteedt aan innovatie en bedrijfsontwikkeling. Daarnaast moet iedere deelnemer een bedrag van maximaal € 12.500 out of pocket investeren in het IPC-project. Dat bedrag én de subsidie moeten worden besteed aan de inkoop van externe expertise, bijvoorbeeld door inschakeling van een kennisinstituut en/of gespecialiseerde adviseurs. De IPC-regeling komt er dus op neer, dat een deelnemer met een out of pocket investering van € 12.500 een innovatieproject kan doen ter waarde van € 62.500. En omdat minimaal 20% van de subsidiabele kosten moet worden besteed aan collectieve acties (de deelnemers ondersteunen elkaar), kan de vermenigvuldigingsfactor nog hoger uitvallen! Tot nu toe zijn er twee succesvolle IPC-tenders geweest. Inmiddels is bekend dat er ook in 2013 weer een IPC komt; de inschrijving sluit in juni. Voor nadere informatie over het IPC kunt u terecht op http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/ipc-project.

De ambitie

Mede-initiatiefnemers, Dik Spekkink en Jos Hamilton, zijn betrokken bij enkele IPC-projecten op het gebied van BIM. De regeling blijkt zeer effectief: deelnemers maken zowel individueel als gezamenlijk grote slagen! Vanuit de bouw doen tot nu toe vooral architecten en bouwbedrijven mee. Ingenieursbureaus hebben we nog niet of nauwelijks gezien. Dat is heel jammer, want de regeling biedt juist ook voor onze multidisciplinaire branche goede kansen. In overleg met NLingenieurs hebben we daarom het initiatief genomen om te komen tot een IPC voor ingenieursbureaus en overige ontwerpende bedrijven. De voorlopige werktitel luidt: “Met BIM op weg naar nieuwe verdienmodellen”. Uit de titel blijkt wel dat we primair zouden willen focussen op het ontwikkelen van nieuwe business. Denk bijvoorbeeld aan het te gelde maken van toegevoegde waarde die u opdrachtgevers en andere bouwpartners met BIM kunt bieden, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, het aangaan van strategische, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden rond BIM, enzovoort. Uiteraard is alles nog open, maar dit is het type onderwerpen dat de scoringskans van ons IPC-project vergroot.

Stichting als penvoerder

We hebben een stichting onder de handelsnaam ‘het Vliegwiel’ in het leven geroepen die kan optreden als onafhankelijke penvoerder. Verder hebben we ons verzekerd van de medewerking van Syntens, een agentschap van het Ministerie EZ met als missie het bevorderen van innovatie in het MKB (www.syntens.nl).

Interesse?

Graag vernemen wij of u interesse hebt om te participeren in dit nieuwe IPC [1]. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich eerst nader wilt oriënteren. Heeft u interesse, mail dan naar dik@spekkink.nlWij zien uw reactie met bijzonder veel belangstelling tegemoet.


[1] De IPC-regeling is primair bedoeld voor MKB-bedrijven, maar ook grote bedrijven mogen meedoen. Deze ontvangen alleen geen subsidie.