VISI

Samenwerken in de bouw snel geregeld

Vanaf medio 2008 is VISI vaak een verplicht onderdeel van opdrachten in de bouw. Dit is niet zonder reden. VISI verbetert de samenwerking, zodat de inrichting van een project sneller tot stand komt en er effici├źnter samengewerkt wordt. De communicatiestandaard krijgt door middel van automatisering handen en voeten. VISI staat namelijk voor ‘Voorwaarden scheppen voor Invoering Standaardisatie ICT’.

Waarom wordt VISI gebruikt?

Voordat een organisatie met VISI start lijkt het weer een extra belasting van de organisatie en een extra administratief proces. Inmiddels hebben de organisaties die van VISI gebruik maken geleerd dat VISI, mits goed ingevoerd in de organisatie, flink op tijd en projectkosten bespaard.

Belangrijke argumenten voor het gebruik van VISI binnen het bouwproces is voor alle betrokken partijen:

  • Besparing van kosten. Minder faalkosten minder dossier handling, geen miscommunicatie door beschikbaarheid van dezelfde informatie waar nodig etc.
  • Besparing van tijd. Minder discussies door goede vastlegging van afspraken, goedkeuring van aanpassing.
  • Beperking van renteverliezen door adequate betaling.? Alle afspraken over opleveringen, meer en minderwerk liggen vast. De basis voor de besluitvorming voor uitvoering van aanpassingen kan op basis van de juiste informatie tijdig worden genomen. Inspecties kunnen tijdig plaatsvinden etc.
  • Aantoonbaarheid van afspraken. Alle afspraken en de besluitvorming is beschikbaar en toegankelijk, inclusief de bijbehorende bewijsstukken.

Beperking van de faalkosten. Door tijdige communicatie en besluitvorming en aansluiting op de kwaliteitssystemen kunnen de faalkosten van een project worden teruggebracht.