Film over het ontstaan van VISI

Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Bakker & Spees. Filmmaakster Marjolein Hillege: ‘Als landschapsarchitect maak ik sinds 2011 ook films, vaak over erfgoed en landschap. Gé Spees, directeur van Bakker & Spees, had al langer de wens om het verhaal van het ontstaan van VISI te laten verfilmen. Het plezier en de toewijding waarmee aan de VISI-systematiek is gewerkt en ook de kennis van alle betrokkenen, dat is wat hem zo aanspreekt. Film is een mooi medium om niet alleen een verhaal  maar ook de emotie en energie vast te leggen.’

De kracht van passie en chemie

In de film wordt het woord gegeven aan de kerngroep,  bestaande uit ingenieurs en managers in de bouw. Een gemêleerd gezelschap met ieder zijn eigen sterkte, waardoor de mannen elkaar prima aanvulden. Zo bracht Hans Jongedijk geestdrift en creativiteit in, was  Anton de Vroomen  de  solide denker, kon  Leo Nieuwenhuizen scherp analyseren, stond  Jos Hamilton bekend om zijn  enorme drive  en Cees Buijs om zijn eigenzinnigheid. Projectleider Henk Schaap ten slotte was geknipt om de ideeën te structureren. Het gegeven dat het bouwproces technologisch gesmeerd liep maar qua communicatie te wensen overliet, deed hen de handen ineenslaan. Binnen de bouw is sprake is van continu wisselende contractpartners, waardoor de communicatie vaak tekortschiet  met alle gevolgen van dien. De mannen vertellen over de chemie in de kerngroep, over hun bevindingen en hun passie toen zij eenmaal overtuigd waren van wat hun ideeën teweeg zouden brengen.

Raakvlakken met DEMO

VISI is geïnspireerd door de DEMO-methodiek van professor Jan Dietz, waar de kerngroep min of meer bij toeval mee in aanraking kwam. DEMO en VISI bleken de nodige raakvlakken te hebben. DEMO beschrijft tot in detail alle rollen en verantwoordelijkheden binnen organisaties. Jan Dietz heeft ervaren dat de methodiek meer is dan een middel om de communicatie binnen samenwerkingsverbanden te structureren. DEMO is voor de betrokken medewerkers vaak een eyeopener door inzicht te geven in het communicatieproces en mensen meer bewust te maken van de zin van hun werk.

Keerpunt in de GWW

Het hele proces verliep met vallen en opstaan. Door de werking in de praktijk te laten checken werd de systematiek verder gemodelleerd. Aanvankelijk leek de bouwsector sceptisch te staan tegenover een standaard als VISI, men ging thet liefst over tot de orde van de dag. Ondanks deze weerstand wisten de kerngroepleden met al hun geestdrift toch draagvlak te creëren en zo een keerpunt in de GWW te bewerkstelligen. Pas een jaar of acht na de eerste ideeën was de markt rijp voor de daadwerkelijke invoering. Met de ondersteunende software is de VISI-standaard langzaam maar zeker in praktijk gebracht. Het werken op basis van VISI werd allereerst omarmd door de Gemeente Rotterdam en voorgeschreven in contracten, later volgde ProRail.

Eind 2016 hadden zo’n 750 organisaties VISI al succesvol toegepast in zeker 5000 projecten. Daarmee is een einde gekomen aan veel onduidelijkheid, discussies achteraf en onnodige kosten in de bouw.  VISI heeft zijn weg gevonden in de GWW, maar kan als universele standaard ook goed worden toegepast in elke andere sector. In de toekomst is voor de systematiek dus nog een mooie rol weggelegd.