Werkveld & Aanpak

Hamilton Consult B.V. maakt duidelijke keuzes in zowel het werkveld als de aanpak.

Naast kennis en ervaring in een bedrijfstak met haar eigen cultuur en belangen vinden wij kundigheid met de vraagstelling van de klant een vereiste. Alleen dan kan snel een realistisch en effectief resultaat worden bereikt. Het kunnen bereiken van een haalbaar resultaat dat overeenstemt met de verwachtingen en ambitie is bij het aanvaarden van een opdracht voor ons een uitgangspunt.

Voor de start van een opdracht worden daarom met u de aanpak en de te verwachten resultaten doorgenomen. Vaak doen wij daarvoor een kort onderzoek, waarvan de kosten bij gunning van de opdracht deels kunnen worden verrekend. Hamilton Consult B.V. maakt bij haar opdrachtengebruik van methoden en technieken die zich in de markt bewezen hebben.

Binnen de bouwindustrie zijn wij werkzaam bij aanbesteders en aannemers van grotere werken, zoals:

  • ministeries,
  • gemeenten,
  • provincies,
  • aannemers,
  • installatiebedrijven,
  • ingenieursbureaus en
  • koepelorganisaties binnen de bouw.