Profiel Jos Hamilton

Jos Hamilton heeft meer dan 40 jaar ervaring al adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en het toepassen van ICT oplossingen. Hij helpt organisaties bij het vertalen van hun strategische doelstellingen naar de best passende organisatievorm en de wijze waarop de informatievoorziening daarop het beste kan aansluiten. Zijn materiekennis betreft het ondersteunen van ketenintegratie en procesmanagement in de bouw, waaronder strategie en beleidsontwikkelingen van bedrijven en opdrachtgevende overheden, het vormgeven van samenwerkingen en projectmanagement alsmede het ontwerp- en bouwproces.

Hij is meer dan 13 jaar actief betrokken geweest als manager bij een van de grootste ingenieursbureaus in Nederland als lid van het management- en directieteam. Hij was hier als wat tegenwoordig genoemd wordt CIO verantwoordelijk voor het ICT-beleid in relatie tot het algemene marktgerichte beleid. Door zijn ervaring als manager, beoordeelt hij innovaties met ICT altijd op hun meerwaarde voor de organisatie en op de kosteneffectiviteit.

Hij is mede initiatiefnemer van allerhande branchebrede initiatieven om te komen tot ontwikkeling van standaarden, ketenintegratie en innovatie.

Zijn huidige opdrachtgevers zijn te vinden in de dienstverlenende sector te weten bouwbedrijven, ingenieursbureaus en overheden.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten zijn:

 • Formuleren strategie, marktpositionering en benoemen van de gewenste portfolio van producten en diensten
 • Opstellen informatiebeleid en informatieplanning alsmede algemeen beleid en organisatie advies
 • Adviseren ten aanzien van projectinrichting, samenwerkingen en inkoop/aanbestedingsbeleid
 • Selectie, inkoop en invoering van diverse standaard softwarepakketten binnen complexe organisaties
 • Implementatie van logistieke en ERP systemen
 • Uitvoeren studies binnen de bouw inzake toepassing ICT en innovatie
 • Interim project- en contractmanagement
 • Counseling en coaching
 • Toepassing van de VISI-standaard in projecten en ontwikkeling van betreffende ISO standaard

Hij heeft diverse maatschappelijke bijdragen geleverd:

 • Bestuurder Enterprise Engineering Institute
 • Lid Commissie Ondernemingszaken Koninklijke NLingenieurs
 • Lid van de commissies Ondernemersbelangen en ZZP van ondernemersvereniging VNO-NCW
 • Bestuurder STABU
 • Lid VISI Kerngroep